OUDERBEGELEIDING

  • Je loopt als ouders steeds tegen dezelfde problemen aan bij je kind en je maakt je zorgen. Zijn het blijvende ontwikkelingsproblemen of spelen omgevingsfactoren een grote rol?
  • Het lukt je op een of andere manier niet om grip op de situatie te krijgen of het kost je veel energie om je kind ergens toe te bewegen. 
Veel voorkomende vragen betreffen het niet willen luisteren, het op een negatieve wijze vragen van aandacht, driftbuien, angstig en teruggetrokken of juist druk en overactief gedrag, botsingen in het gezin en daarbuiten.

BEHANDELING  VOLWASSENEN

  • Begeleiding bij het toepassen van de opvoedingsadviezen in de dagelijkse opvoedingspraktijk.
  • Inzicht in mogelijkheden en begeleiden van persoonlijke groei.
  • Behandeling na verwijzing van de huisarts t.b.v. basis GGZ vragen. Er wordt gebruik gemaakt van oplossingsgerichte therapie, EMDR en ACT (Acceptance Commitment Therapie), therapeutische kaarten en er is een eHealth module beschikbaar. In  april 2017 kan na aanmelding de behandeling  binnen 5 weken worden gestart. Er is dus een wachttijd van een aantal weken.
  • De vermelding van een indexcijfer van de gemeten cliëntervaringen in april 2017 zijn via deze link te bekijken. Het gemiddelde waarderingscijfer is 9.
  • De behandeleffecten en cliëntervaringen worden digitaal gemeten tijdens en na de behandeling via het bedrijf TelePsy.