DE PRAKTIJK WERKT SAMEN MET VERSCHILLENDE DISCIPLINES IN ZEIST EN OMGEVING

Denk hierbij o.a. aan kindertherapeuten op gebied van motoriek, sensorische integratie, spel, logopedie, muziektherapie, ergotherapie. Daarnaast werkt de praktijk ook samen met andere hulpverleners zoals artsen, maatschappelijk werkers, centrum voor jeugd en gezin, remedial teacher en zorgcoördinatoren van scholen en docenten.