OUDERS KUNNEN OP EIGEN INITIATIEF, OF OP VERWIJZING VAN DE HUISARTS OF JEUGDARTS, EEN AFSPRAAK MAKEN MET DE PRAKTIJK

Als u in aanmerking wil komen voor vergoeding van de zorgverzekering, is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk.
Vanaf 2014 heeft er in de GGZ een stelselwijziging plaatsgevonden. Het hulpaanbod van mijn praktijk richt zich onder andere op diagnostiek en behandeling vanuit de basis GGZ (voorheen eerstelijns hulpverlening). In de basis GGZ wordt de behandeling van lichte en matige, niet complexe stoornissen vergoed vanuit de zorgverzekering. Belangrijk is te weten dat als er geen sprake is van een (vermoeden van een) DSM IV of DSM 5 stoornis, de hulpverlening niet wordt vergoed. Bij een algemeen vermoeden van DSM-stoornis, zonder dat bekend is welke stoornis, wordt diagnostiek wel vergoed.

Hoe verloopt het traject:
  • Ouders maken een afspraak voor de intake en vullen een digitale vragenlijst in t.b.v. van de klachten verduidelijking en tevens voormeting van een behandeltraject.
  • Er volgt een intakegesprek en verwachtingen van het traject worden besproken.
  • Soms adviseer ik eerst nader onderzoek te laten doen om een beter beeld te krijgen van het functioneren van het kind, de jongere, en/of van het gezin.
  • Soms blijkt een eenmalig adviesgesprek voldoende te zijn.
  • In andere gevallen is het uitgangspunt psychologische begeleiding om inzicht te krijgen in de problematiek en het kind of jongere te behandelen.
  • De behandeling kan variĆ«ren van enkele gesprekken tot een langer contact van een aantal maanden. Psychologische begeleiding duurt meestal niet langer dan een jaar omdat daarbij gestreefd wordt naar kortdurende behandeling. De behandeling wordt afgesloten met een evaluatie en een nameting van de behandeling.
  • Het traject van een psychodiagnostiek onderzoek wordt met de ouders en het kind besproken en uitgestippeld. Het onderzoek sluit af met een adviesgesprek en rapportage. In sommige situaties wordt er doorverwezen naar ander hulpverleners of de gespecialiseerde GGZ.