TARIEVEN

Mijn praktijk kan bij een (vermoeden)van een DSM-5 stoornis in de Basis GGZ gebruik gemaakt gaan worden van het nieuwe Zorprestatiemodel per1 januari 2022 komt er vanaf 1 januari 2022 een nieuwe manier van financiering van de geestelijke gezondheidszorg (en de forensische zorg). Bij de nieuwe bekostiging gewerkt wordt met losse prestaties in de vorm van consulten in plaats van één langer lopende prestatie zoals in de BGGZ met een bepaald product en in de de Gespecialiseerde GGZ met een DBC. Deze consulten zullen (zodra dit mogelijk is) per maand worden gefactureerd naar uw zorgverzekeraar.

Hoe lang een behandeling zal gaan duren en daarmee ook hoeveel consulten in rekening zullen worden gebracht zal afhangen van de zogenaamde zorgvraagtypering. Deze zorgvraagtypering is bedoeld om de zorgbehoefte van de cliënt transparant te maken en geeft een beeld van de zorgzwaarte en inzet van de zorg. De zorgvraagtypering is een combinatie van 21 zorgclusters in combinatie met diagnosehoofdgroepen uit DSM 5. Een voorbeeld van een zorgcluster is ‘psychische aandoening met lichte problematiek’, de voornaamste diagnosehoofdgroepen daarbij zijn depressie en angst. De zogenaamde HoNOS+ vragenlijst die door de behandelaar samen met u zal worden ingevuld is leidend voor deze zorgzwaartetypering. Indien er bij u sprake is van een lichte tot matige, niet complexe psychische stoornis, dan komt u in aanmerking voor een behandeling binnen de generalistische basis ggz. Bij mijn praktijk zal het waarschijnlijk zijn dat er bij onze cliënten sprake is van een zorgvraag die verband houdt met een psychische aandoening, maar waarbij geen sprake is of sprake geweest is van verontrustende psychotische symptomen en/of wanen en hallucinaties. Dit betekent dat er waarschijnlijk sprake zal zijn voor behandeling in de BGGZ van een zorgvraag type 1, 2, 3 of 4. Elk zorgvraagtype kent een te verwachten behandelduur.

Tot 18 jaar wordt de zorg vergoed vanuit de Gemeente (Centrum Jeugd en Gezin, CjG) en vanaf 18 jaar vanuit de basisverzekering.

 • In 2022 bedraagt het OVP tarief 112,50 euro voor een consultgesprek van 60 minuten.  Bij onderzoeken en andere afspraken, zoals evaluatiegesprekken bij het Centrum, Jeugd en gezin , thuis en schoolbezoeken, wordt ook dit uurtarief aangehouden.
 • De afspraak moet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd anders wordt deze doorberekend. Het no-show tarief is 100 euro.
 • Vergoedingen Volwassenen in 2022. De praktijk  heeft ook in 2022 met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Hierbij het overzicht van deze zorgverzekeraars:
  • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen: Interpolis FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar N.V, Groep Buitenlands Recht, Zilveren Kruis, Aevitae (Avéro Achmea), One underwriting Health B.V. (Zilveren Kruis), Pro Life Zorgverzekering.
  • Menzis: Menzis, Ander Zorg.
  • CZ: Nationale-Nederlanden Zorg, OHRA, OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua, Centrale Verwerkingseenheid CZ.
  • VGZ:  N.V. Univé Zorg, IZA, Zorgverzekeraar UMC, IZA-VNG, ZEKUR, VGZ.
  • DSW, STAD Holland en In Twente
  • Zorg en Zekerheid en AZVZ
  • ASR: Ditzo, InsureToStudy, StudentsInsured, De Amersfoortse.
  • ONVZ
 • Vanuit de generalistische basis GGZ wordt diagnostiek en behandeling vergoed. Het betreft een vergoeding bij een (vermoeden) van een DSM 5 stoornis. De  vergoeding komt vanuit het zorgprestatiemodel dat per 1-1-2022 is ingevoerd.
 • Het eigen risico voor cliënten vanaf 18 jaar blijft in 2022: 385 euro. De eerste 385 euro aan medische kosten betaalt u dus zelf. 
 • Voor uitgebreide onderzoeken en behandeling van klachten die buiten de vergoedingen vanuit de zorgverzekering vallen, wordt op verzoek een offerte gemaakt.
 • Bij psychologen zonder contracten met zorgverzekeraars, wordt door de zorgverzekeraars niet altijd 100% van de totale kosten van een behandeling vergoed. Vaak gaat het om slechts 50-80% vergoeding van de totale kosten.