TARIEVEN

Mijn praktijk kan bij een (vermoeden)van een DSM-5 stoornis in de Basis GGZ gebruik gemaakt gaan worden van de volgende te declareren zorgproducten:
Basis GGZ kort, middel of intensief.De complexere en/of meer risicovolle stoornissen worden behandeld en vergoed vanuit de Gespecialiseerde GGZ. Tot 18 jaar wordt de zorg vergoed vanuit de Gemeente (Centrum Jeugd en Gezin, CjG) en vanaf 18 jaar vanuit de basisverzekering.
  • De consulten kunnen rechtstreeks worden betaald. Het 60 minuten uurtarief is € 100,-.
  • Vanuit de basis generalistische GGZ wordt diagnostiek en behandeling vanuit een zorgproduct vergoed . Het betreft een vergoeding bij een (vermoeden) van een DSM-IV of DSM 5 stoornis.
  • Voor uitgebreide onderzoeken en behandeling van klachten die buiten de vergoedingen vanuit de zorgverzekering vallen, wordt op verzoek een offerte gemaakt.
  • De afspraak moet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd anders wordt deze doorberekend.