DE INDIVIDUELE BEGELEIDING WORDT VORMGEGEVEN MET BEHULP VAN:

  • Gesprekken met het kind of de jongere.
  • Spelmaterialen en spelcontacten bij kinderen.
  • Tekenen en diverse visuele materialen.

Er wordt oplossingsgerichte therapie gegeven, EMDR-therapie en gebruik gemaakt van de principes van ACT (Acceptatie en Commitment Therapie).

Er wordt bij het onderzoek gebruik gemaakt van verschillende soorten tests en vragenlijsten, afgestemd op de leeftijd van het kind en de problematiek. Daarnaast maak ik gebruik van observaties, spelen (afhankelijk van de leeftijd) en gesprekken met het kind.

Het is belangrijk om de het kind of de jongere te vragen in hoeverre hij zelf problemen ervaart. Wat zijn mogelijke oorzaken van de problemen en zijn er patronen die de problemen in stand houden? Vaak wordt het onderzoek niet in een keer afgenomen maar komt het kind of de jongere meerdere keren voor onderzoek naar de praktijk. Er wordt een advies voor onderzoek aan de ouders gegeven als er meer met het kind of jongere aan de hand is.

Op verzoek worden er observaties in de thuis- of schoolsituaties gedaan. Eventueel wordt gebruik gemaakt van video-opnames.